Шэнэ hонин hорьмой

ПРАГА КАРАНТИНАЙ ҮЕДЭ

Зурагууд
Карантинай гурбадахи үдэр. Хүүнүүд ганса ажалдаа, дэлгүүр, эмнэлгэ руу ябаха эрхэтэй. Ходо шууяатай байдаг хото мүнөөдэр хооhон, шэмээгүй байна.